REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Asiakasrekisteri on Oy Nordic Spa Ltd:n (myöhemmin ”Novitek”) omaisuutta, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille. Kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Novitek kerää henkilötietoja tilauksen yhteydessä, osallistuessa mahdollisiin kilpailuihin tai käyttäjän muutoin lähettäessä yrityksellemme henkilötietojaan esimerkiksi palautteen, altaan rekisteröinnin tai yhteydenoton muodossa. Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Novitek:n asiakasrekisteriin. Tästä tietosuojaselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Oy Nordic Spa Ltd / Novitek (Y-tunnus 2395229-0)
Tehdaskatu 7
24100 Salo
[email protected]

Rekisterin nimi

Oy Nordic Spa Ltd:n asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

Henkilötietojen rekisteröinnin tarkoitus

· Tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimitus sekä laskutus
· Asiakaspalvelun suoritus
· Asiakasyhteydenpito ja markkinointi
· Mahdollisten ongelmatilanteiden selvitys
· Palvelun kehittäminen
Rekisterin tietoja käytetään Novitek:n omaan suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole suoramarkkinointia kieltänyt. Novitek voi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja toimintansa kehittämiseen, suunnitteluun ja tuotetarjonnan kohdistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä on pääsääntöisesti asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: Nimi, mahdollinen yritys, maa, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut mahdolliset asiakaskohtaiset tiedot. Lisäksi asiakasrekisterissä on tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista, huolloista ja palautuksista. Tietoja käytetään yhteydenpitoon, asiakassuhteiden hoitamiseen, huoltojen seuraamiseen ja markkinoinnin kohdistamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterissä on asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakassuhteen aikana kertyneet historiatiedot. Novitek kerää henkilötietoja tilauksen yhteydessä, osallistuessa mahdollisiin kilpailuihin tai käyttäjän muutoin lähettäessä yrityksellemme henkilötietojaan esimerkiksi yhteydenoton muodossa.

Tietosuojaperiaatteet

Rekisteri sijaitsee yrityksen sähköisessä järjestelmässä. Järjestelmä on suojattu normaaleilla yritysten toimenpiteillä olemassa olevilla menetelmillä.
Rekisterin sisältöä käsittelevät vain työntekijät, joiden työtehtävissä se on tarpeellista. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin sekä
salasanoin.
Verkkosivumme on suojattu SSL-sertifikaatilla, jonka johdosta yhteystietojen antaminen on turvallista.

Tietojen luovutukset ja siirto

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Novitek:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen (palveluntarjoajat ja yhteistyökumppanit) käyttöön esimerkiksi tilauksen toimitusta koskien. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

· Webflow
· Store Locator Widget
· Google AdWords
· Google Analytics
· Microsoft Outlook
· Lemonsoft
· Kuljetus-,huolto- ja asennuspalvelut
Asiakasrekisterin tietoja ei välitetä tai anneta EU:n ja euroalueen ulkopuolelle. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Tarkastusoikeus ja tietojen päivittäminen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Kun haluat tarkastaa sinua koskevat tiedot, tarkastuspyynnöt tulee lähettää yhteyshenkilölle kirjallisesti.

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi
muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa
lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset
tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä
väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.